HTML bo'sh joy

Assalomu alaykum

deb yozamiz.

Saqlimiz, brauzerga boramiz, brauzerni yangilimiz.

Assalomu alaykum

Va ko'ryapmizki Assalomu alaykum yozuvi paydo bo'ldi.

Kod muharririga (Visual Studio Code ga) qaytamiz va ikkinchi qatorga bolalar deb yozamiz.

Assalomu alaykum
bolalar

Saqlaymiz, brauzerga boramiz, yangilaymiz.

Assalomu alaykum bolalar

Va nimani ko'ryapmiz? bolalar yozuvi qo'shildi, lekin Assalomu alaykum bilan bitta qatorda turibdi.

VSCode da esa bu ikkita yozuv alohida satrlarda joylashgan. Nimaga brauzerda ikkita satr chizilmadi? Chunki brauzer yangi qatorga o'tishni olib tashlaydi.

Hattoki VScode da shunday ham yozsangiz:

Assalomu alaykum


 
bolalar

Baribir brauzerda bu yozuvlar bitta qatorda turadi.

Assalomu alaykum bolalar

Ammo VSC da shuni yozib ko'ringchi:

Assalomu alaykum
<br>bolalar

Shuni yozib brauzerga qaytsangiz yozuvlar alohida ikkita qatorda joylashganini ko'rasiz.

Assalomu alaykum
bolalar

Demak qatorlarni ajratish uchun maxsus <br> buyrug'i kerak ekan.

Quyidagacha ham yozsa bo'ladi.

Assalomu alaykum<br>bolalar
Assalomu alaykum
bolalar

Yoki quyidagacha.

Assalomu alaykum<br><br>bolalar

Brauzeda quyidagacha ko'rinadi.

Assalomu alaykum

bolalar

Yoki quyidagacha.

Assalomu alaykum
<br><br>
<br><br>
bolalar

Brauzerda quyidagacha ko'rinadi.

Assalomu alaykumbolalar

Bo'shlig'lar

Endi shunday yozaman

Assalomu       alaykum<br><br>
<br><br>
bolalar

Assalomu bilan alaykum orasiga bo'shlig'larni qo'ydim. Saqliman, brauzerga qaytaman, va nimani ko'ryapman.

Assalomu alaykumbolalar

Hech nima o'zgarmadi! BRAUZER INOBATGA OLMAYDI KEYMA-KET BO'SHLIG'LARNI, gap shunda. Ketma-ket boshlig'lar brauzerda paydo bo'lishi uchun &nbsp; dan foydalanamiz.

Assalomu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;alaykum
<br><br>
<br><br>
bolalar

Va natijada brauzerda ko'ramiz.

Assalomu       alaykumbolalar

"Assalomu" va "alaykum" so'zlar orasida bir nechta bo'shliqlar turibdi.