HTML amaliyot

https://html-css-namuna-1.subh.org/ezgulik/

<h3>HTML CSS uz</h3>
<h1>Ilm, qiziqish, ezgulik</h1>
<strong>28.05.1980</strong>
<br>
<img src="https://placebear.com/500/300">
<br>
Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti <strong>sakkiz toʻqqiz</strong>
oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt
besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti
yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn
bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh
olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti
sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir
ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz.

<br><br>
Besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti
yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz
oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt
besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti
yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn
bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz.
<br>
<br>

<ol>
  <li>bir ikki uch</li>
  <li>besh olti yetti</li>
  <li>toʻqqiz oʻn</li>
  <li>besh olti</li>
  <li>bir ikki</li>
  <li>oʻn bir ikki</li>
</ol>

Toʻrt <a href="https://subh.org">besh olti</a> yetti sakkiz toʻqqiz
oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt
besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti
yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn
bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh
olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti
sakkiz Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir
ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti
yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz.
Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch
toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti
sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz.
<br>
<br>

<img src="https://placebear.com/100/100">
Bu sayt <strong>Dasturchi Dasturchi oʻgʻli</strong> ismli kitobxon
tomonidan tayyorlangan.
<a href="https://subh.org">Telegramda u bilan bogʻlaning</a>.

HTML CSS uz

Ilm, qiziqish, ezgulik

28.05.1980

Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz.

Besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz.

 1. bir ikki uch
 2. besh olti yetti
 3. toʻqqiz oʻn
 4. besh olti
 5. bir ikki
 6. oʻn bir ikki
Toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz. Bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz toʻqqiz oʻn bir ikki uch toʻrt besh olti yetti sakkiz.

Bu sayt Dasturchi Dasturchi oʻgʻli ismli kitobxon tomonidan tayyorlangan. Telegramda u bilan bogʻlaning.