CSS uslub

Shunday yozamiz.

<div style="color: red">Tabassum yaxshilikdir</div>

Va brauzerda shuni ko'ramiz.

Tabassum yaxshilikdir

Demak, chunsa bo'ladiki, style="color: red" narsasi qandaydir div ga ta'sir etib uni qizil qildi. Ko'rib turganimizday style bu alomat. style so'zing manosi "uslub". "Bezak" deb ham chunsa bo'ladi. Shu alomatning qiymatida unsurga qanaqa bezak berish kerakligi yoziladi. color tarjimasi "rang", red tarjimasi "qizil". Demak shu alomat bilan biz brauzerga aytyapmiz "div ga bezak bergin - uni qizil rangli qilgin".

Endi boshqachasiga yozamiz.

<div style="background-color: green">Salomlashish yaxshilikdir</div>

Va brauzerda quyidagini ko'ramiz.

Salomlashish yaxshilikdir

background-color orqa rang degani, green esa yashil. Demak yuqoridagi alomat div ning orqasini yashil qiladi.

Shunday ham yozsa bo'ladi

<div style="color: red; background-color: green">Tabassum yaxshilikdir</div>

Brauzerda natijani ko'ramiz.

Tabassum yaxshilikdir

Yuqoridagi misolda nimani ko'ryapmiz? U yerda ham color ham background-color ishlatilyapti. Yozuvning rangi qizil, orqaning rangi esa yashil.

Yana bitta misol.

<div style="color: red; background-color: green; font-size: 20px">Tabassum yaxshilikdir</div>
Tabassum yaxshilikdir

Yuqoridagi misolda biz boshqa bezaklarga qo'shimcha harflarning o'lchamini (kattaligini) 20 piksel qildik.

Atamalar

Shu misolda

background-color: green

background-color xususiyatning nomi deb ataladi, green esa xususiyatning qiymati.

Bu misolda esa

color: green

color xususiyatning nomi deb ataladi, red esa xususiyatning qiymati. Xususiyat nomi xususiyat qiymati bilan birgalikda xususiyat deb ataladi.

Yana bitta misol:

color: red; background-color: green

Bu misolda color: red xususiyat deb ataladi, aniqrog'i yozuv rangi xususiyati. background-color: green ham xususiyat deb ataladi, aniqrog'gi orqa rangning xususiyati. Ikkita yoki ko'proq xususiyat yozilgan bo'lsa, ular ; bilan ajratiladi.

Xatolar

Ikkita xususiyat orasida ; yo'q

Quyidagi to'g'ri.

<div style="color: red; background-color: green">Tabassum yaxshilikdir</div>

Brauzerda ko'ramiz.

Tabassum yaxshilikdir

Quyidagi noto'g'ri.

<div style="color: red background-color: green">Tabassum yaxshilikdir</div>

Brauzerda ko'ramiz.

Tabassum yaxshilikdir

Noto'g'ri, chunki color: red va background-color: green orasida nuqta vergul ; yo'q.