O'zbek tilida HTML va CSS dasturlash internet darslari. Saytlarning tashqi ko'rinishini tayyorlab dasturlashni o'rganing. O'quv markazidagi darslar esa shu yerda.